Oferta

Co możemy zaoferować?

Zajmujemy się zagospodarowaniem, przetwarzaniem i złomowaniem materiałów pochodzących z demontażu stacji, rozdzielni, linii, wysokich i średnich napięć, oraz urządzeń energetycznych z elektrowni, kolei, kopalń i zakładów przemysłowych. Naszą ofertę podzieliliśmy na pięć kategorii zamieszczonych poniżej. Obejmuje 7 zasadniczych kategorii, którymi zajmuje się nasza firma.

 • Demontaże linii i pól rozdzielni wysokich i średnich napięć.
 • Likwidacja stacji, rozdzielni i linii wysokich i średnich napięć.
 • Demontaż, pakowanie i transport urządzeń energetycznych przeznaczonych do dalszej eksploatacji.
 • Wyburzenia obiektów budowlanych.
 • Demontaże urządzeń energetycznych z elektrowni, kopalń, kolei i zakładów przemysłowych.
 • Demontaże instalacji, rurociągów, i innej infrastruktury przemysłowej.
 • Wyłączniki, przekładniki, odłączniki, uziemniki, kondensatory, dławiki, odgromniki, transformatory, silniki, sprężarki, wkładki topikowe, baterie akumulatorów, napędy, zbiorniki, rurociągi, itp.
 • Skup i złomowanie konstrukcji i elementów stalowych:
  Konstrukcje wsporcze, słupy, bramki, szafki kablowe, tablice sterownicze, przekaźnikowe, telemechaniki, rozdzielnie sn i nn, prostowniki, falowniki i inne.
 • Skup kabli i przewodów:
  Wszystkie rodzaje kabli, wszystkie rodzaje linek AFL i AL, wraz z zaciskami, pistoletami, szyny, kształtowniki,itp.
 • Skup metali i stopów.
 • Utylizacja urządzeń zawierających SF6
 • Odbiór i przetwarzanie izolacji porcelanowej i szklanej:
  Izolatory wszystkich rodzajów; stacyjne, liniowe, długopniowe, kołpakowe, stojące i wiszące, porcelanowe i szklane.
 • Złomowanie i utylizacja głowic i muf kablowych z syciwem i zalewą kablową.
 • Odbiór i przetwarzanie betonów i gruzu:
  Fundamenty, kanały kablowe, belki Sz, słupy, gruz betonowy, płoty, gruz ceglany i inne.
 • Odbiór i utylizacja źródeł światła zawierającego rtęć:
  Swietlówki, lampy fluoroscencyjne i inne.
 • Złomowanie opraw oświetleniowych.
 • Ekologiczne oczyszczanie zaolejonego tłucznia, kamienia, gruzu:
  Pochodzącego z mis transformatorowych, przekładnikowych, wyłącznikowych, torowisk kolejowych i innych.
 • Ekologiczne oczyszczanie powierzchni utwardzonych zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi:
  Ulice, drogi dojazdowe, stacje paliw, place składowe, magazyny.
 • Niwelacje, zazielenienia, rekultywacje terenów.
 • Rozdzielnie energetyczne, obwody pierwotne i wtórne.
 • Modernizacja infrastruktury stacji i linii energetycznych (kanały kablowe, fundamenty, konstrukcje).
 • Budowa linii, przyłączy kablowych i napowietrznych SN oraz NN
 • Budowa mis transformatorowych z systemem kanalizacyjnym.
 • Wykonywanie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu.
 • Wykonywanie kosztorysów.